28 november 2022 kl. 09.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Barnrättsperspektivet inom förskola i teori och praktik

En utbildning i barnkonventionen för personal inom förskolan. Hur kan man arbeta med barnkonventionens barnsyn i förskolan, i mötet med barn och föräldrar samt i myndighetsutövning?

Anmäl dig

Innehåll

Utbildning i barnkonventionen samt vad detta kan innebära i praktiken. Olika exempel visar hur kan man arbeta med barnkonventionens barnsyn i förskolan, i mötet med barn och föräldrar samt i myndighetsutövning? Dagen avslutas med en paneldebatt om förskolans utmaningar.

Målgrupp

Personal som arbetar med kommunal eller fristående förskola.

Program

09.00–09.45 Barnkonventionens historik och innehåll

Hur är Barnkonventionen transformerad i skollagen?
Vad innebär ett barnrättsperspektiv inom förskolan?

 • Marie Lundin Karphammar, handläggare och barnrättsjurist SKR

09.45–10.15 Ett barnrättsperspektiv inom förskola

 • Eva Almroth, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

10.15–10.30 Paus

10.30–11.30 Fördjupning av barnrättsperspektivet inom förskola med praktiska exempel

 • Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert, barnrättsstrateg och chef i Simrishamns kommun

11.30-12.00 Hur kan ett barnrättsperspektiv säkerställas på en kommuns myndighetsenhet?

Förskoleavdelningen på Stockholms stads utbildningsförvaltning påbörjade sin barnrättsresa våren 2020 med uppdraget att säkerställa och stärka barns rättigheter på myndighetsenheten och enheten för stadsövergripande förskolefrågor.

 • Viktoria Ruggieri, jurist Stockholms stad

12.00-13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Barnkonventionen = Vårt gemensamma förhållningssätt!

Barns rätt att göra sina röster hörda!

SKR har en särskild barnrättsstrategsutbildning. Charlotte och Ann-Sofie delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter från utbildningen och att arbeta med ett barnrättsperspektiv som rektor och pedagogista.

 • Charlotte Månsson, rektor från Eslövs kommun
 • Ann-sofie Ohlsson, pedagogista Eslövs kommun

13.30 – 14.00 Barnråd – ett sätt att göra även de minsta delaktiga

Ett barnråd kan förverkliga grupper av barns rätt till delaktighet och inflytande. Ett inspirerande exempel från en verksamhet.

 • Tove Franzén Lindholm, förskollärare, kvalitetsutvecklare, barnrättsstrateg, Förskolan Bild och tanke

14.00 – 14.30 Stärk barnets rättigheter i samarbetet mellan förskolan och hemmet

Exempel på samarbete mellan pedagoger och föräldrar.

 • Gunilla Niss, leg. psykolog, barnrättsstrateg och författare

14.30 – 14.50 Paus

14.50 – 15.20 Konsten att mötas i barnets rättigheter -förskolan är platsen

Monica reflekterar över hur barnsyn, barnperspektiv och barnets rättigheter möts i förskolans kontext.

 • Monica Gustafsson-Wallin, barnrättsstrateg och socionom

15.20 – 16.00 Panel med sammanfattning

Frågestund och diskussion med föreläsarna.

Moderator

 • Marie Lundin Karphammar, SKR
 • Christin Appel, SKR

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR