OBS! Evenemanget är avslutat!30 januari 2023 till 23 mars 2023 kl. 10.00-14.30

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg, tillfälle 1, våren 2023

SKR erbjuder en distansutbildning vid två tillfällen i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Utbildningen är uppdelad i egen förberedelse, två distansseminarier, ett förmöte och ett eftermöte på distans.

Anmäl dig

Utbildningens innehåll

Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.

Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring. Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys, tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik med mera.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i kommuner och regioner som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av ett förberedande möte, förberedelsematerial för självstudier som du går igenom själv innan utbildningsdagarna, två utbildningsdagar och ett eftermöte.

Beräkna 1/2 till 2 dagar till självstudier av förberedelsematerialet samt 1 timme till 1 dag för att arbeta med eget "case" till efter mötet. Alla möten sker digitalt via Zoom.

Förmöte

30 januari klockan 15.00-16.00 - dag 1

Seminarier

16 februari klockan 10.00 -16.00 - dag 2
17 februari klockan 09.00-14.30 - dag 3

Eftermöte

23 mars klockan 15.00-16.00 - dag 4

Bekräftelse om plats på utbildningen och inbjudan till Samarbetsrum där förberedelsematerial finns, skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag.

Annat tillfälle

Utbildningen ges även vid ett senare tillfälle under våren.

Utbildningstillfälle 2, startar 27 mars

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.