OBS! Evenemanget är avslutat!25 januari 2023 kl. 09.00-14.00

Analysera skolresultaten med Kolada

RKA och SKR arrangerar en utbildning under tre dagar för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av din kommuns skolresultat, med hjälp av nyckeltalen i databasen Kolada.

Anmäl dig

Utbildningen består av tre dagar och genomförs 25 januari, 22 februari och 22 mars 2023, klockan 09.00-14.00.

Det finns plats för max 40 deltagare på utbildningen. Vi ser gärna att ni deltar med två deltagare per kommun – men inte fler än tre.

Innehåll

Vi arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal. Vi kommer att arbeta med

  • avvikelseanalyser
  • ringa in möjliga orsaker
  • dra slutsatser och fundera på åtgärder

Räknestuga och extra stöd

För dig som önskar har du möjlighet till stöd och coachning under mellanperioderna genom att boka in enskilt samtal med kursledarna i cirka 30 min per kommun.

Vi erbjuder också alla som genomgått utbildningen, för att ge extra stöd i implementeringen på hemmaplan, en återträff cirka 2 månader efter avslutad utbildning.

Medverkande

  • Jonas Finnman, utredare SKR
  • Stefan Melén, utredare SKR
  • Per Sandgren, projektledare RKA
  • Camilla Eriksson, projektledare RKA

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.