Artikeln publicerades 28 april 2022

Aktualiseringar i den sociala barn- och ungdomsvården

I maj 2021 anordnade SKR en webbutbildning med fokus på aktualiseringar i den sociala barn- och ungdomsvården. Sändningen kan ses som ett utbildande material.

Anmäl dig

Innehåll

Att göra aktualiseringar och förhandsbedömningar kring barn och unga innehåller flera moment som kräver svåra avvägningar och bedömningar för socialtjänsten. IVO:s granskningar visar att socialtjänstens kunskaper kring aktualiseringar behöver förbättras.

I den här utbildningen går vi igenom de olika momenten i handläggningen utifrån Socialstyrelsens böcker och går igenom de vanligaste bristerna IVO har funnit i sina granskningar.

Föreläsningarna varvas med diskussionsövningar så det är bra om ni antingen ser utbildningen tillsammans med en eller flera kollegor så att ni kan diskutera kring de momenten av utbildningen som det efterfrågas. Bäst effekt fås om hela arbetsgruppen inklusive arbetsledning tar del av utbildningen.

Målgrupp

Arbetsledare och handläggare inom socialtjänsten som genomför aktualiseringar på barn och unga mellan 0-21 år.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.