Artikeln publicerades 28 januari 2022

AI för ledare i offentlig sektor

Den här e-utbildningen ger dig den grundläggande förståelsen du behöver för att kunna fatta beslut, börja använda AI i utvecklingen eller skapa förutsättningar för detta i din organisation. Den ger också den förståelsen som vi tror att varje medarbetare behöver för att förstå vilka möjligheter AI inrymmer.

Anmäl dig

På bara några år har AI börjat förändra samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Alla, oavsett roll eller verksamhetsområde, behöver ha en grundläggande förståelse för vad AI är och en uppfattning om hur AI kan tillämpas. Därför finns utbildningen AI för ledare i offentlig sektor.

I takt med att människor blir mer digitala ökar också medborgarnas förväntningar på smarta välfärdstjänster. Det finns också ett stort behov av effektivisering inom offentlig sektor varför flera aktörer också har kommit igång och testar olika AI-lösningar. Samtidigt funderar många organisationer fortfarande på hur tekniken kan bidra till att lösa våra medborgares behov.

Utbildningen är framtagen av SKR, AI Innovation och Governo. Innehållet i utbildningen är framtaget av en expertgrupp och därefter faktagranskat av experter vid svenska universitet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som leder en verksamhet, jobbar med utveckling eller helt enkelt är nyfiken på AI och vad det kan innebära för din organisation.

Upplägg och omfattning

AI för offentlig sektor är en digital utbildning som du genomför när det passar dig. Utbildningen ger en introduktion till artificiell intelligens, och täcker området på en grundläggande nivå.

Innehållet är uppdelat i 9 avsnitt där du bland annat tar del av vad AI är och hur AI fungerar, AI i Sverige och internationellt, data och datakvalitet, tekniska vägval samt ansvarsfull och hållbar AI.

Utbildningen är uppbyggd med text och reflektionsfrågor, podcasts och filmklipp med intervjuer med nyckelpersoner.

Räkna med att utbildningen tar 6–8 timmar att genomföra.

Utbildningens delar

Utbildningen är indelad i nio olika avsnitt:

  1. Introduktion
  2. Vad är AI?
  3. AI och digitalisering
  4. AI i Sverige
  5. AI i ett internationellt perspektiv
  6. Ansvarsfull och hållbar AI
  7. Hur fungerar AI?
  8. Data
  9. Tekniska vägval

Kursmål

Efter avslutad utbildning kommer du ha fått ökad insikt i de krav på organisering, kompetens och datatillgång som möjliggör användning av AI. Vi tror därmed att du och din organisation därmed bättre kommer vara rustade att möta samhällets utmaningar.

Påbyggnadsdag

Det finns möjlighet att ha en gemensam påbyggnadsdag, dvs en extra utbildning och workshop som bygger på e-utbildningen. Kontakta AI Sweden för vidare information om upplägg.

E-post: raquel.sanchez@ai.se

E-utbildningen på egen plattform

Om din organisation hellre vill använda er egen utbildningsplattform (LMS) finns det möjlighet att köpa utbildningen som digitalt paket för att importera till i er egen plattform. Kontakta oss på för vidare dialog eller andra frågor:

E-post: aiutbildning@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR