OBS! Evenemanget är avslutat!16 mars 2023 till 17 mars 2023 kl. 10.00-13.00

Toppolitikerprogrammet

Ett ledarprogram för dig som är ny kommunstyrelse- eller regionstyrelse ordförande, oppositionsråd eller heltidsarvoderat råd. SKR:s fokus är att stärka ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region. Programmet pågår under 7 månaders tid med start mars 2023.

Anmäl dig

Tema, datum och tid

  • 16 – 17 mars 2023 Styrning och ledning
  • 11 – 12 maj Samspel och kommunikation
  • 17 – 18 augusti Det politiska ledarskapet
  • 28 – 29 september Demokrati och omvärlden

Dag 1 börjar 10.00 och avslutas med kvällsaktivitet och middag. Dag 2 slutar 13.00 efter lunch.

Programansvarig

Programledare är Lena Lindgren (huvudansvarig) och Christine Feuk. Önskar du referenser vänligen kontakta Lena.

Innehåll och upplägg

I programmet delar vi erfarenheter. Du får inspiration av medverkande, samt stöd och verktyg. Programmet bygger på forskningsresultat och erfarenheter från tidigare program. Det utvecklas under tiden och anpassas efter gruppen.

I programmet deltar ledande förtroendevalda både från majoritet och opposition. Målet med programmet är att ge stöd för att öka genomslag och resultat av politiken. SKR arbetar utifrån erfarenhet och forskning med tre delar i uppdraget och ledarskapet.

  1. Ett ledarskap som stärker demokratin.
  2. Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat.
  3. Ett ledarskap som är hållbart.

Arbetssätt

SKR arbetar processinriktat vilket innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på.

Målgrupp

Kommunstyrelsensordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade råd i kommuner och regioner.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lena Lindgren och Christine Feuk, projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.