Publicerad 19 april 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 23:17.

Sotningsindex 2024

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet för justering av taxan för rengöring och brandskyddskontroll.

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.