Publicerad 20 februari 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om tillfällig avvikelse ifrån Allmänna bestämmelser avseende förläggning av arbetstid i samband med valet till Europaparlamentet

Parterna är överens om en tillfällig avvikelse som innebär att dygnsvilan kan förkortas för arbetstagare som har arbetsuppgifter direkt kopplade till valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Överenskommelsen gäller enbart för planerad arbetstid som påbörjas tidigast kl. 06.00 på valdagen den 9 juni 2024 och avslutas senast kl. 06.00 dagen efter.

Informationsansvarig

  • Donovan Häll
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.