Publicerad 22 april 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om avvikelse från överenskommelse om möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5 i samband med planerad arbetstidsförläggning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation träffade den 18 april 2024 ”Med stöd av § 7 i
överenskommelsen av den 5 maj 2023 om möjlighet till dispens etc. träffas följande överenskommelse om handläggning av dispenser för arbete som regleras av bilaga R” med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Överenskommelsen gäller från den 18 april 2024.

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.