Publicerad 19 april 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex för 2024

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta
fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt
ske i december. Eftersom inget avtal mellan SKR och Kommunal för löner
2024 har slutits förrän nu, publiceras definitivt OPI 2024 först i dag.

Informationsansvarig

  • Adrian Ekström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.