Publicerad 21 december 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2022 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2023, 2024 och 2025

I cirkulär 23:60 presenteras kommunvisa uppgifter för utfallet av fastighetsavgiften 2022 samt prognos för åren 2023–2025, för användning i budget och bokslut. Senaste prognosen för fastighetsavgiften presenterades i cirkulär 22:57.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.