Publicerad 8 mars 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information om särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst

Den 31 oktober 2022 träffade SKR och Sobona överenskommelse om förändringar av Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddnings-tjänsten (SAP-R). Den huvudsakliga innebörden av överenskommelsen är att SAP-R stängs för nytillträde. Som nämns i cirkulär 22:49 vinnlade sig de centrala parterna om att inte göra förändringar av innehåll, innebörd och tolkning av det befintliga regelverket kring SAP-R, utan att endast tillföra nödvändiga bestämmelser för att uppnå syftet med överenskommelsen.

I samband med ikraftträdandet av överenskommelsen om SAP-R den 1 januari 2023 har många frågor ställts till SKR och Sobona om grund-regelverket för SAP-R. Detta cirkulär syftar till att informera om och förtydliga vissa tidigare centrala tolkningar och tillämpningar av SAP-R samt ge viss ytterligare kompletterande information om överenskommelsen från den 31 oktober 2022.

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare
  • Erik Lardenäs
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.