Publicerad 19 april 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitivt omsorgsprisindex (OPI) för 2023

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex, OPI. Publiceringen ska normalt ske i december. Eftersom inget avtal mellan SKR och Kommunal för löner 2023 har slutits förrän nu, publiceras definitivt OPI 2023 först idag.

Informationsansvarig

  • Adrian Ekström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.