Publicerad 22 maj 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsdomstolens dom 2022 nr 53 om påstått missgynnande i strid med 16 § föräldraledighetslagen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde Region Västmanland i Arbetsdomstolen för påstått brott mot föräldraledighetslagens 16 § femte stycket. DO gjorde gällande att regionen hade missgynnat intensivvårdssjuksköterskan J.H. vid lönerevisionen våren 2021 efter att hon kom tillbaka från sin föräldraledighet.

Regionen bestred talan och SKR biträdde regionen i Arbetsdomstolen.

Informationsansvarig

  • Siri Reinhag
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.