Publicerad 14 december 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Aktuell Ekonomi, Planeringsförutsättningar för åren 2023–2027

I cirkulär 23:56, Aktuell Ekonomi för regioner och kommuner, presenterar vi budgetförutsättningar för regioner och kommuner för åren 2023–2027.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.