Publicerad 18 april 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

2023 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2023

Den 17 april presenterade regeringen 2023 års ekonomiska vårproposition (2022/23:100) och Vårändringsbudget för 2023 (2022/23:99). Vi sammanfat-tar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2023–2025.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.