Publicerad 24 november 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 31 oktober 2022 överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR), KollektivAvtalad Pension (KAP-KL), HÖK 20 Kommunal, HÖK 20 OFR Allmän kommunal verksamhet och HÖK T AkademikerAlliansen.

De överenskomna förändringarna innebär att Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten (SAP-R) stängs för nytillträde.

Arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten som anställs efter årsskiftet 2022/2023 erhåller, istället för tidigare möjlighet till särskild avtalspension, ett tillägg under tid då arbetstagaren huvudsakligen tjänstgör i utryckningsstyrka.

Redan anställda arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten ges möjlighet att erhålla samma tillägg istället för att omfattas av en framtida eventuell SAP-R.

Arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten som uppfyller villkoren för beviljande av särskild avtalspension ges möjlighet att vid kvarstående i tjänst istället erhålla högre avsättning till tjänstepension.

För att vidga möjligheterna till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig ska arbetsgivaren tillse att arbetstagare anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka bereds möjlighet till karriärplanering.

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare
 • Niklas Gillhög
  Förhandlare
 • Johannes Isaksson
  Förhandlare
 • Donovan Häll
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.