Publicerad 17 januari 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Avtal om utbyte av personuppgifter

SKR, Sobona å ena sidan samt OFR Allmän Kommunal Verksamhet, OFR Hälso- och sjukvård, OFR Läkare, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt AkademikerAlliansen har träffat Avtal om utbyte av personuppgifter. Avtalet gäller från och med 2021-12-01 och tillsvidare.

Kommunal har valt att tacka nej till avtalet. Mer information om hantering för Kommunal kommer i separat efterföljande cirkulär.

Syftet med avtalet är att skapa rättslig förpliktelse enligt GDPR för att uppfylla parternas skyldigheter enligt övriga avtal.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.