Publicerad 24 maj 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Reviderad prognos för 2022 års kostnadsutjämning

I cirkulär 21:23 presenteras en reviderad prognos för 2022 års kostnadsutjämning. Cirkuläret innhåller:

  • Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2022.
  • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.