Publicerad 26 augusti 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024

I cirkulär 21:31 presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. Jämfört med den prognos vi presenterade i april är den viktigaste förändringen att SKR nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.