Publicerad 16 juni 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning AFS 2020:5

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Arbetsanpassning som trädde i kraft den 1 juni 2021.

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.