Publicerad 4 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Cirkuläret Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB är ersatt av 20:61.

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. I cirkuläret följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.