Publicerad 16 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI) för 2021

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december. I år påverkas OPI även av det engångsbelopp som alla anställda fått enligt avtal mellan Kommunal och SKR.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.