Publicerad 7 februari 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Internränta för år 2021

Internräntan föreslås för år 2021 att vara 1,25 procent. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2020 som är 1,5 procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.