Publicerad 3 februari 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Ett starkare skydd för välfärdssystemen

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen (2007:612) och i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssyste­men (underrättelselagen). Lagändringarna syftar till att förstärka det straffrättsliga skyddet för välfärdssy­stemen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.