Publicerad 24 september 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020

I detta cirkulär presenterar vi budgetpropositionen för 2021. Den syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Några av satsningarna: ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och regioner för 2021, ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen på 4 miljarder införs, omsorgslyftet inom äldreomsorgen utökas till 1,7 miljarder.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.