Publicerad 21 oktober 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Mottagande till och ersättning för nationell idrottsutbildning

Sedan läsåret 2011/12 är det möjligt för kommuner, liksom enskilda skolhuvudmän, att bedriva nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Cirkuläret innehåller information om de samverkansavtal som kommuner kan sluta ifråga om NIU samt uppräknade rekommenderade belopp för hemkommunen att betala avseende anordnarkommunens merkostnader för ämnet specialidrott.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.