Publicerad 25 mars 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

I kommuner och regioner ska det finnas en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter (se 6 §, AFS 2001:1). Det är fullmäktige som har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.