Publicerad 2 oktober 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022

I detta cirkulär presenterar vi: Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, Ny skatteunderlagsprognos, Preliminärt beskattningsutfall september, Ny statsbidragsram, Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2020, Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2020, Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex, samt Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.