Publicerad 22 augusti 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022

Jämfört med den prognos vi presenterade i maj har vi endast gjort marginella revideringar. Vi har justerat upp ökningstakten 2018–2019 men reviderat ner utvecklingen 2021. Uppjusteringen av 2018 beror på att det preliminära beskattningsutfall Skatteverket presenterat i augusti indikerar att utfallet för 2018 kommer att bli något högre än enligt vår tidigare bedömning. Dessutom tror vi nu på lite större lönehöjningar 2019 och mindre ökning av pensionsinkomsterna 2021 än vi gjorde i maj.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.