Publicerad 19 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om vissa ändringar i PAN § 10

SKL och Sobona har med anledning av ändringar i sjuklönelagen angående karensavdrag kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att göra nödvändiga följdändringar i PAN. Ändringarna i PAN träder i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftarens syfte är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget får en tydligare koppling till inkomst av tjänst snarare än arbetstidens förläggning. Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska även som grundprincip dras till fullo, oavsett tidpunkt för insjuknande.

En överenskommelse om beräkningsgrunder av karensavdraget finns nu i PAN.

I PAN § 10 har flera ändringar gjorts. En ny punkt 2 har tillkommit. Efter punkt 2 har anmärkningar tillkommit. Detta har medfört att de tidigare punkterna 2 och 3 har nya numreringar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.