Publicerad 20 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T, §§ 16 och 25 och BAL T, §§ 16 och 24

SKL och Sobona har med anledning av ändringar i sjuklönelagen angående karensavdrag kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att göra nödvändiga följdändringar i BUI T och BAL T med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Akademiker Alliansen och ORF:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Detta innebär att det görs ändringar i BUI T såväl som BAL T.

Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019.

Lagstiftarens syfte är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.