Publicerad 20 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T § 13

SKL och Sobona har med anledning av ändringar i sjuklönelagen angående karensavdrag kommit överens med AkademikerAlliansen, Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR´s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Läkare samt Lärarnas Samverkansråd om att göra nödvändiga följdändringar i BEA 06 och BEA T. Detta innebär att det görs tillägg i BEA 06 såväl som BEA T.

Ändringarna i BEA 06 och BEA T träder i kraft 1 januari 2019

Lagstiftarens syfte är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget får en tydligare koppling till inkomst av tjänst snarare än arbetstidens förläggning. Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska även som grundprincip dras till fullo, oavsett tidpunkt för insjuknande.

En överenskommelse om beräkningsgrunder av karensavdraget finns nu i BEA 06 och BEA T.

I BEA 06 § 1 3 har ett nytt mom. 4 tillförts avseende beräkning av karensavdraget.

I BEA T har mom. 4 ändrats och tillförts beräkning av karensavdraget. En följdändring blir att tidigare mom. 4 har ny numrering, 5.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.