Publicerad 21 december 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning

SKL/Pacta har enats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, AkademikerAlliansen samt OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) och i Omställningsavtalet (KOM-KL).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.