Publicerad 27 augusti 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1999:81.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

I bilaga till cirkuläret finns förslag på hur olika kommunala föreskrifter kan formuleras och kommentarer. Det är upp till varje kommun att utifrån sina specifika förutsättningar bedöma i vilka frågor och för vilka områden det är motiverat att utfärda föreskrifter inom den egna kommunen. Cirkuläret har anpassats till de regler som gällde vid framtagandet. Bemyndigandena har sedan dess inte förändrats men ändringar skett i anslutande lagstiftning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.