Publicerad 11 februari 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Alternativa metoder för beräkning av arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg i lönesystem


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.