Publicerad 16 december 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2005 nr 98 angående fråga om etnisk diskriminering på grund av språkkrav


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.