Publicerad 18 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny lagstiftning mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.