Publicerad 3 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 39 angående bl.a. fråga om tillämpning av AB 95 § 6 vid förflyttning av lärare på grund av minskat elevunderlag vid en grundskola


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.