Publicerad 21 januari 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 144 om grund förelegat för avskedande av vårdare på kommunalt hem för ut- vecklingsstörda under åberopande av påstående om stölder.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.