Publicerad 28 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Nytt normalavtal med STIM om ersättning för musikanvändning är ersatt av 19:62.

Nytt normalavtal med STIM om ersättning för musikanvändning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.