Vi behöver hög vaccinationstäckning i alla grupper

I takt med att allt mer vaccin kommer till Sverige ökar också vaccinationstakten. Nu vaccinerar regionerna mer än dubbelt så många varje vecka jämfört med hur det såg ut för en månad sedan. Förra veckan vaccinerades över 400.000 personer och kommande veckor kommer vaccinationerna öka ytterligare.

Det är positivt att leveranserna nu blir både större och mer stabila, men det är fortsatt lägre volymer som kommer än vad regionerna har planerat för. Regionerna har kapacitet att vaccinera mer än dubbelt så många som de nu gör varje vecka. Och fler därtill om det bara skulle finnas tillräckligt med vaccin. Tyvärr ser prognoserna inte ut att öka ytterligare under sommaren.

3,5 miljoner doser har nu getts och hela 87 procent av alla över 65 år vaccinerats med minst en dos. Alla regioner har nu uppnått delmålet att vaccinera minst 80 procent av invånare över 65 år. Det är väldigt positiva besked.

Men även om viljan att vaccinera sig och vaccinationstäckningen är hög generellt kan vi inte luta oss tillbaka.

Förra veckan publicerade Folkhälsomyndigheten en rapport om att utrikes födda drabbats hårdare av covid-19 och att vaccinationstäckningen ser olika ut beroende på var i världen man är född. Det är olyckligt, både för den enskilde och för resten av samhället. Vi behöver nå en hög vaccinationstäckningen bland invånare i hela landet, i alla grupper, på alla orter och i alla stadsdelar.

Folkhälsomyndighetens rapport bekräftar den utmaning som hälso- och sjukvården arbetar med varje dag. Hälsan i Sverige är inte jämlik i dag och alla söker inte vård på samma sätt.

Regioner och myndigheter behöver hjälpas åt för nå mer svårnådda grupper och områden med lägre vaccinationstäckning. Regionerna gör nu omfattande insatser för att sänka trösklarna till exempel genom smittsäker drop-in, samverkan med kommuner och civilsamhället och att nå ut med information i olika kanaler och på olika språk. På 1177.se finns information om vaccinering översatt till 18 olika språk.

Regionerna har god erfarenhet av att arbeta med riktade informationsinsatser och att arbeta uppsökande, inte minst inom barnhälsovården och arbetet med barnvaccinationsprogrammen, där över 97 procent av alla tvååringar vaccineras varje år.

Men vi behöver vara ödmjuka inför uppdraget att nå alla invånare. Det är inte lätt och det krävs samverkan mellan många aktörer.

Högt tempo och riktade insatser parallellt

Att vaccinera alla vuxna invånare i Sverige på kort tid kräver att regionerna arbetar med flera parallella strategier. Samtidigt som särskilda insatser och anpassningar görs för att nå alla invånare behöver vaccinationstempot vara högt. För att säkerställa en så hög effektivitet som möjligt i vaccinationen, att alla vaccintider bokas och att det vaccin som kommer till regionen kan ges så snabbt som möjligt, påbörjar nu vissa regioner vaccinering av fas 4 parallellt med att fas 3 avslutas.

Vaccinationen i fas 3 har i flera regioner gått snabbare än väntat samtidigt som många som tillhör de medicinska riskgrupperna i fas 3 vaccineras på specialistmottagningar, vilket gör att det finns vaccinationskapacitet och vaccin för att börja vaccinera personer i fas 4 parallellt.

Det är viktigt att de äldsta invånarna i fas 4, framför allt de över 50 år, blir vaccinerade så fort som möjligt. Vi har i dag många personer i 50- och 60-årsåldern som är svårt sjuka i covid-19. Trots att allt fler nu är vaccinerade och trots att smittspridningen inte längre ökar så syns det ingen minskning i antal covid-patienter som behöver intensivvård. Läget i vården är fortsatt mycket ansträngt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen