Regionernas samordning avgörande i en tredje våg

Vi är nu på väg in i en tredje våg och vårdpersonalen har arbetat mycket under lång tid. Nu arbetar regionerna återigen mycket tätt med samordning och samarbete för att klara den svåra situationen.

Många regioner har den senaste tiden sett en ökad smittspridning, och med den kommer trycket på vården att bli ännu tuffare. Smittspridningen är ojämn över landet, men nästan alla regioner förväntar sig ett försämrat läge de närmaste veckorna. Vi är nu på väg in i en tredje våg, det kommer att påverka en redan trött personal ytterligare.

För att hantera en ökad belastning på intensivvården behöver resurser omprioriteras. Det har skett i alla regioner under pandemin. Under inledningen av pandemin förra året kunde regionerna på bara några veckor dubblera antalet intensivvårdsplatser.

Omkring en tredjedel av regionerna har det senaste året aktiverat krislägesavtalet inom delar av sina organisationer. När alla andra möjligheter är uttömda kan en kommun eller region aktivera ett krislägesavtal för öka antalet arbetade timmar och möjliggöra snabba omfördelningar bland personalen, men samtidigt också skapa en förutsägbarhet och kunna ge en extra ersättning till personalen för det enorma arbete de utför.

Regionerna roterar personalen inom den egna verksamheten så att inte alla medarbetare ska bli fullt lika belastade hela tiden. Det är många medarbetare som arbetat hårt under en lång tid nu. Men det är en utmaning att kunna ge patienter vård och samtidigt ha en god arbetsmiljö och säkerställa att personalen får den återhämtning de behöver. Trots pandemin har regionerna kunnat genomföra 8 av 10 planerade operationer under 2020, jämfört med 2019.

Sedan snart ett år tillbaka finns en det en aktiv intensivvårdssamordning i Sverige för att alla regioner ska kunna nyttogöra kapaciteten som finns inom intensivvården i hela landet. Samordningen bygger på att alla regioner eskalerar upp sin egna kapacitet och sedan kan stödja varandra när de akuta vårdbehoven överskrider kapaciteten i någon region. Samordningen har fungerat väldigt bra hittills och visat vilken stor samlad förmåga regionernas hälso- och sjukvård har.

I exempelvis Region Jönköpings län har de varit hårt drabbade av pandemin den senaste tiden, med många patienter som behövt intensivvård under en lång period. De har eskalerat antalet intensivvårdsplatser, uttömt alla möjligheter de har och haft krislägesavtalet aktiverat i nästan två månader nu. Det blir inte långsiktigt hållbart, och tack vare samordningen mellan regionerna och viljan att stödja varandra tar nu andra regioner emot intensivvårdspatienter från Region Jönköpings län. Genom samordningen har nu regionen kunnat minska på sin egen intensivvårdskapacitet och därmed kunna ge personalen lite mer vila.

Det här visar på när samordningen mellan regionerna fungerar som bäst. Nästa gång kan det vara någon annan region som behöver det här stödet.

Vaccinationen har betydelse när smittspridningen ökar

Det är oroande med de signaler vi nu får om en ökad smittspridning och en ökad belastning på vården. Det positiva är ändå att allt fler av de som riskerar drabbas värst av covid-19 nu blivit vaccinerade. Totalt har 91 procent av alla som bor på särskilda boenden fått minst en dos och 82 procent är fullvaccinerade. Vaccinationstäckningen på särskilda boenden är hög, i alla regioner i hela landet.

Regionerna är också på god väg med andra grupper, drygt 50 procent av de som har hemtjänst har blivit vaccinerade med minst en dos och alla regionerna har nu påbörjat arbetet med att vaccinera de äldsta invånarna i fas 2. Och Folkhälsomyndighetens besked igår om att Astra Zenecas vaccin ger ett bra skydd även för äldre innebär sannolikt att personer över 65 år kommer att kunna vaccineras något snabbare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen