Regionerna redo att vaccinera barn redan i oktober

Nu förbereder sig regioner, i samverkan med kommuner, för vaccinering av ytterligare en grupp, barn 12-15 år. Samtidigt fortsätter det prioriterade arbetet att säkerställa en hög och jämn vaccinationstäckning bland alla vuxna.

Förra veckan lämnade Folkhälsomyndigheten besked om att de, från början av november, skulle rekommendera vaccination av barn 12-15 år. Även om riskerna vid en covid-19-infektion generellt är mycket mindre för barn än för äldre är budskapet till barn och föräldrar tydligt; nu finns det så stor erfarenhet av vaccination av barn att Folkhälsomyndigheten kan bedöma att risken för barn att bli svårt sjuka i covid-19 är betydligt större än riskerna för eventuella biverkningar av vaccinet.

Vaccinering i skolan

Förberedelsearbetet för vaccinationerna av barn 12-15 år har redan tidigare påbörjats i regionerna, i väntan på besked från Folkhälsomyndigheten. De allra flesta vaccinationerna kommer enligt regionernas planering att ske i anslutning till skolan, ofta i samverkan med elevhälsan. Att vaccinera i skolan är ett effektivt sätt att nå alla barn och kunna nå en så jämlik täckningsgrad som möjligt. Det finns lång erfarenhet av att arbeta med vaccinering i skolan, en erfarenhet det är viktigt att dra nytta av i det arbete som nu ska genomföras. Exakt hur vaccineringen organiseras kommer att anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov – det bedömer regionerna, i samråd med kommunerna.

Startdatum 11 oktober

Det här året har präglats av snabba beslut och ofta kort framförhållning för regionerna när det gäller vaccinationerna. Ändrade besked om leveranser har gång på gång tvingat regioner att ändra sin planering, något som påverkat både personal och de invånare som ska vaccineras. Nu är leveranserna inte längre begränsande och det var också mycket positivt att Folkhälsomyndighetens beslut om vaccineringen av barn 12-15 år gavs med så god framförhållning.

Alla regioner har dock med det höga tempo som hålls i vaccinationsarbetet kommit så långt i planeringsarbetet att de gemensamt önskade få påbörja vaccinationerna tidigare än vad Folkhälsomyndigheten först kommunicerade. Vi uppskattar därför att Folkhälsomyndigheten varit lyhörda för regionernas önskemål och nu ändrat startdatumet till 11 oktober. Det ger regionerna möjlighet att arbeta effektivt, och det möjliggör att barn 12-15 år så snart som möjligt kan få skydd mot covid-19. Mer information om hur vaccinationerna kommer gå till kommer att finnas på 1177.se.

Behövs högre vaccinationstäckning – även bland omsorgspersonal

Att vaccinera i de yngre åldrarna är viktigt, men Folkhälsomyndigheten är tydliga med att det fortsatta arbetet med att säkerställa en hög och jämn vaccinationstäckning i hela den vuxna befolkningen – i alla grupper och i alla bostadsområden – är högst prioriterat. Det görs nu stora insatser för att söka upp, informera, bemöta oro, svara på frågor och göra det enkelt att vaccinera sig. Det är ett mycket omfattande arbete som görs i regionerna. Ett nödvändigt arbete, men också ett arbete som kräver både mer tid och resurser för varje vaccindos som nu ges jämfört med vaccinationerna av den breda allmänheten.

En grupp som diskuterats en del de senaste veckorna är vård- och omsorgspersonal. Det är stora personalgrupper där vaccinationstäckningen generellt är hög. Men också en grupp där allmänhetens förväntningar på hög vaccinationstäckning är ännu större.

I Sverige finns det inga krav på vaccination. Jag tror att det är viktigt att alla vaccinationer och alla läkemedelsbehandlingar fortsatt är frivilliga, oavsett var du är anställd. Det handlar om förtroendet för vården och inte minst för våra nationella vaccinationsprogram. Samtidigt har både vården och omsorgen ett ansvar att se till så att patienter och brukare kan känna sig trygga.

Om det finns särskilda skäl utifrån verksamheten har arbetsgivare möjlighet att tillfälligt förflytta personal som inte är vaccinerad och erbjuda andra arbetsuppgifter. Den viktigaste åtgärden och den vi bör har fokus på är dock att underlätta för så möjligt att välja att vaccinera sig.

Vårdpersonal och omsorgspersonal är invånare precis alla andra som får erbjudande att vaccinera sig. Och även bland vård- och omsorgspersonal påverkas vaccinationstäckningen på gruppnivå av socioekonomiska faktorer, utbildningsbakgrund, ålder och var du är född.

Dialog med arbetsgivare

Från SKR förordar vi att arbetsgivare underlättar för personalen att i så hög utsträckning som möjligt vaccinera sig. Men i vissa fall behöver kanske möjligheten att vaccinera sig underlättas ytterligare. Många regioner har dialog med arbetsgivare för att hitta olika lösningar för enskilda arbetsplatser där vaccinationstäckningen är lägre. Arbetsplatsen är också en bra plats för att diskutera frågor kopplat till vaccinering, här är både arbetsgivare och kollegor viktiga.

Utvecklingen är ändå tydlig; varje vecka genomförs hundratusentals vaccinationer för att säkra att vaccinationstäckningen blir hög och jämn bland alla vuxna i hela befolkningen, i alla yrkesgrupper. Och när det är dags även för barn.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen