Minska väntetiderna i vården är högsta prioritet i alla regioner

Att patienter har en god tillgång till vård är en av våra allra viktigaste frågor. Vi behöver korta de väntetider som ökat under pandemin, men tillgänglig vård handlar om så mycket mer.

Den här sommaren har på många sätt varit ganska lik alla andra somrar i vården. Ett högt söktryck har inneburit ett ansträngt läge på många håll. Samtidigt har sommaren har också varit väldigt annorlunda, vården präglas fortfarande av pandemin. Alla regioner lade inför sommaren stor vikt vid att en pandemitrött vårdpersonal mer än kanske någonsin behöver semester och återhämtning. I våra avstämningar med regionerna har det också framgått att de allra flesta medarbetare inom intensivvården och den covidrelaterade vården har haft fyra sammanhängande veckors ledighet.

Pandemin har överskuggat det mesta i vården de senaste 18 månaderna. Det som inte får lika mycket uppmärksamhet är all den andra vård som, trots pandemin, varje dag utförs.

Under inledningen av pandemin fick en stor del av den planerade vården stå tillbaka. I april och maj 2020 kunde endast 49 procent av alla planerade operationer och behandlingar genomföras, jämfört med samma period 2019. Det berodde förstås på att vården behövde prioritera det akuta omhändertagandet och ha beredskap för en osäker utveckling, men också för att den globala tillgången på läkemedel var begränsad och att såväl vården som invånarna fick rekommendationen att avstå fysiska kontakter som gick att undvika.

Men redan under sommaren förra året kunde den planerade vården i stort sett återgå till normala nivåer, invånare uppmanades också att söka vård och inte avstå av rädsla för smitta eller för att avlasta vården. Och på helåret 2020 genomfördes hela 84 procent av alla planerade operationer och behandlingar. Trots pandemin.

Många väntar på operationer och behandlingar

Vård har skjutits upp och behöver nu tas igen. Men alla besök som inte genomförts kan inte genomföras senare. En årlig kontroll som uteblivit ett år innebär inte att patienten behöver göra två kontroller året därpå. En operation som skjutits upp däremot behöver oftast genomföras vid ett senare tillfälle.

De exakta konsekvenserna av planerad vård som skjutits upp känner vi inte till i dag. En oroande siffra är dock att drygt 6 procent färre cancersjukdomar upptäcktes 2020, jämfört med 2019. Det kan leda till att tillstånd allvarligt försämrats innan de upptäcks. Liknande siffror ser vi i våra grannländer.

I augusti väntade nästan 165 000 patienter på en operation eller behandling. Det är många människor, och kan jämföras med att regionerna varje månad genomför omkring 100 000 operationer och behandlingar.

Pandemin pågår fortfarande och antalet inlagda covid-patienter ökar, om än från låga nivåer. De allra flesta som nu blir svårt sjuka är personer som inte är fullt vaccinerade än. Vi vet inte hur pandemin kommer utveckla sig och fortsätta påverka vården, men det är avgörande att alla väljer att vaccinera sig så att vi undviker en ny stor pandemivåg.

Invånarnas tillgång till vården avgörande

Innan pandemin gick utvecklingen åt rätt håll, väntetiderna minskade och regionerna var fast beslutna om att säkerställa att de kan ge patienter vård så snabbt som möjligt. Nu är beslutsamheten än större och de vet vad de ska göra; det krävs kunskap om varje patient, ett aktivt lokalt arbete med väntelistor, att säkra effektiva vårdflöden och att samverka mellan sjukhus och mellan regioner.

När alla väntelistor har gåtts igenom kan antagligen en del patienter avskrivas, då de inte längre har ett vårdbehov. Andra patienter kan bokas in för en operation eller behandling, effektiviteten kan öka när en klinik under en kortare tid kan genomföra många likadana operationer. Samverkan mellan sjukhus och mellan regioner är en viktig fråga och har den senaste tiden stärkts ytterligare.

Bland de väntande finns i dag också omkring 12 000 patienter som blivit erbjudna vård, men själva valt att vänta. Det kan finnas flera anledningar till att man själv valt att vänta som att man inte vill resa för vård, eller att tidpunkten inte passar.

Vi behöver minska väntetiderna, de drabbar så många patienter och deras anhöriga. Samtidigt handlar tillgänglighet om så mycket mer. Avgörande är att en patient som väntar får kontinuerlig information från vården, hjälp med egenvård och möjlighet att kunna få svar på frågor. Under 2020 besöktes exempelvis 1177.se 175 miljoner gånger. Och trots att många väntar på att få vård anser hela 88 procent av invånarna att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, enligt den senaste hälso- och sjukvårdsbarometern.

Just nu höjs många röster om väntetider och regeringen ger myndigheter olika uppdrag. På lång sikt handlar det förstås om att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande, närmare varje patient. På kort sikt känner jag full tillit till att regionerna kan hantera den uppskjutna vård som uppstått under pandemin, men vi behöver förstås ha förståelse för att det tar tid.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen