I vaccinets leveranskedja måste alla länkar vara starka

Vi är nu inne på den sjunde veckan av vaccinationer mot covid-19. Vaccinationerna engagerar med rätta hela Sverige – att vaccinationsarbetet fungerar är en nationell angelägenhet.

För egen del svarar jag dagligen på frågor från olika medier och deltar varje dag i möten med myndigheter, politiker, företag, intresseföreningar och representanter för kommuner och regioner kring olika aspekter av arbetet med vaccinationerna mot covid-19. Vaccinationsarbetet kan liknas vid en kedja, i den kedjan måste varje länk vara stark och ”jacka i” de andra länkarna. Det kräver förstås en ständig dialog och en förståelse för alla aktörers behov och förutsättningar.

Det är storleken på vaccinleveranserna till Sverige som avgör hur snabbt vaccineringen går – regionerna är hela tiden redo att nyttja det vaccin som kommer till Sverige. Men hur och när leveranserna sker påverkar också regionernas arbete.

Hur når vaccinet till den som ska vaccineras?

Leveranser av covid-19-vaccin sker i normalfallet via Folkhälsomyndighetens nationella hub och vidare till regionernas olika hubbar. Pfizers vaccin levereras direkt till regionernas hubbar. Från den regionala hubben levereras vaccinet sedan till vaccinerande enheter – äldreboenden, vårdcentraler eller andra vaccinationscentraler Det är vaccinatörer som måste hantera de olika vaccinerna med stor noggrannhet. I Pfizervaccinets fall gäller till exempel att vaccinet måste användas fem dagar efter att fryskedjan är bruten och endast sex timmar efter att det har blandats.

Transporten av vaccin går olika fort till olika delar av landet. Veckans leverans av ett vaccin kan anlända redan på måndagen till en region men senare under veckan till andra, veckans leverans av ett annat vaccin kan komma först under helgen eller variera från vecka till vecka. Det innebär att många regioner, för att få en fungerande och effektiv logistik ute hos vaccinatörerna, använder innevarande veckas leverans för nästkommande veckas vaccination.

Tempot i vaccinationerna matchar leveranserna och inget vaccin ligger och väntar, det är under hantering i logistikkedjan. När rapporteringen visar att man har mer vaccin än man använt, så innebär det alltså inte att det går långsamt. Vaccination på helger och kvällar skulle i nuläget inte öka tempot totalt sett utan bara påverka när under den aktuella veckan vaccinationen genomfördes. När kvälls- och helgvaccination behövs för att klara veckans vaccinationsuppdrag är regionerna redo att ta till de lösningarna.

När läkemedelsbolagen ändrar leveransdatum och omfattningen på leveranserna, vilket har hänt flera gånger under de gångna veckorna, så påverkas också regionernas möjlighet att nyttja vaccinet omgående. Det är en praktisk verklighet för regionerna, för den som vaccinerar och för den som ska bli vaccinerad.

Registreringen inte riktigt i fas

Att vi just nu vaccinerar på särskilda boenden och i hemmet hos äldre får också konsekvenser för inrapporteringen av antal vaccinationer, det är relativt vanligt att vaccinationer efterregistrerar på vård- eller hälsocentralen vilket ger en viss eftersläpning. Det finns också skillnader i hur regionernas uppdateringar till Nationella vaccinationsregistret ser ut – vissa för över data varje dag andra en gång per vecka.

Regionernas arbetssätt när det gäller rapportering av data mättar inte alltid vår hunger efter att kunna följa varje vaccinering i realtid och jämföra regioner och länder med varandra dag från dag - vilket kanske egentligen är ganska sunt. Regionernas arbete bör vara transparent, men fokus måste vara att vaccinera.

Takten avgörs av tillgången på vaccin

I media extrapoleras inte sällan den nuvarande vaccinationstakten och utifrån den dras slutsatser om regionernas kapacitet. Regionerna riggar sina vaccinationer för att de ska vara så ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva som möjligt – det innebär att de anpassas efter leveranserna, ingen vinner på att det just nu finns en outnyttjad överkapacitet som står och väntar.

Vaccinationen behöver ske i så hög takt som möjligt. Varje vaccination innebär en minskad risk för en person att bli allvarligt sjuk i covid-19. Att dag för dag jämföra den exakta vaccinationstakten mellan regionerna genom de siffror som presenteras nu blir inte rimligt. Alla regioner vaccinerar med det vaccin de får och inledningsvis har förhållandevis små volymer levererats. Allt vaccin används nu löpande över hela landet även om alla siffror inte uppdateras i exakt samma takt.

Det är viktigt att arbetet är transparent och det är viktigt att vi kan följa vaccinationerna för att se om det finns områden eller grupper där vaccinationsviljan är lägre, där särskilda insatser kan behövas. Just nu har regionerna en högre kapacitet att vaccinera än det finns vaccin. Takten avgörs, som sagt, av tillgången på vaccin.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen