Hälften av alla över 65 år har nu fått tre doser vaccin

Nu vaccineras det för fullt i alla regioner, på alla fronter. De två senaste veckorna har omkring 400 000 personer i veckan vaccinerats. Och vaccinationstakten ser ut att fortsätta öka.

Regionerna har under hela vaccinationsarbetet mot covid-19 visat på en stor flexibilitet. De har anpassat sitt vaccinarbete utifrån de förutsättningar som så många gånger ändrats, ofta med kort framförhållning.

Den 10 november ändrade Folkhälsomyndigheten sin rekommendation om att alla över 65 år kunde få sin tredje dos redan efter fem månader, det innebar att många invånare snabbt blev aktuella för vaccination. Förra veckan kom beskedet om att alla över 18 år ska vaccineras med en tredje dos, för gruppen mellan 18 och 64 gäller minst 6 månaders intervall från dos 2 och Folkhälsomyndigheten har tydliggjort turordningen för vaccinationerna.

Dags för en stor nationell vaccinering

I Sverige finns 8,2 miljoner invånare över 18 år. Det är alltså återigen dags för en stor nationell breddvaccinering. Parallellt arbetar regionerna med att öka vaccinationstäckningen bland de ännu ovaccinerade och fortsätter med vaccinationen av barn 12-15 år.

Nu ökar vaccinationstakten snabbt, vecka för vecka. De senaste två veckorna har omkring 400 000 personer i veckan vaccinerats. Andelen personer över 65 år som fått sin tredje dos ökar också snabbt, från 26 procent vecka 45, till 35 procent vecka 46 och till hela 47 procent vecka 47. I dag när jag skriver det här inlägget är det sannolikt en bit över hälften av alla över 65 år som fått tre doser vaccin – bara tre veckor efter att Folkhälsomyndigheten ändrade sin rekommendation.

Viktigt hålla uppe vaccinationstempot

Vi ser med oro på utvecklingen i omvärlden. Det är också flera regioner i Sverige som nu ser en ökad smittspridning, om än fortfarande från relativt låga nivåer. Det är troligt att vården kommer belastas allt mer den närmaste tiden, med fler inlagda covid-patienter.

I går infördes vaccinbevisen för större evenemang inomhus. I vissa regioner har ytterligare regionala smittskyddsåtgärder nu satts in. Men regionerna är tydliga med att de hellre ser fler tydliga nationella rekommendationer för att minska smittspridningen.

Vaccinationstakten behöver vara fortsatt hög. Och tillgängligheten är god. Det finns gott om vaccinationstider i de allra flesta regionerna. Men när vaccinationerna nu återigen sker i större skala kan invånare också behöva ta sig lite längre till en större vaccinationslokal. Regionerna möjliggör nu vaccinering i stor skala och de invånare som kan behöver också anstränga sig lite för att ta sig till vaccinationsmottagningen så snart de blir erbjudna vaccination.

Möjligt vaccinera flera grupper parallellt

I går förtydligade Folkhälsomyndigheten prioriteringsordningen över vilka grupper som kan vaccineras när med en tredje dos. Enligt de justerade rekommendationerna är det nu möjligt för regionerna att påbörja vaccination av nästa grupp i prioriteringsordningen, om det inte påverkar vaccinstakten för den grupp som ska vaccineras före. Det är ett viktigt och bra besked som möjliggör att vaccineringen med den tredje dosen kan bli effektivare. Det är många som ska vaccineras på kort tid den närmaste tiden.

Alla regioner arbetar nu för att så snabbt och effektivt som möjligt vaccinera med en tredje dos, parallellt med vaccineringen av barn 12-15 år och arbetet med att öka vaccinationstäckningen bland de som inte är vaccinerade alls än.

Som invånare är det viktigt att du vaccinerar dig så snart det är din tur och du får ett erbjudande från regionen. Så kan vi tillsammans bekämpa pandemin.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen