Fortsatt högt vaccinationstempo

Regionerna fortsätter att vaccinera mot covid-19 i högt tempo, över 400.000 doser ges varje vecka.

I lite drygt åtta månader har vaccineringen mot covid-19 pågått. Drygt 6,7 miljoner människor har nu fått minst en dos och mer än 5,8 miljoner, över 70 procent av den vuxna befolkningen, är nu vaccinerade med två doser.

Det betyder alltså att regionerna gett 12,5 miljoner doser vaccin hittills i år. Och vaccinationstempot är fortsatt högt, över 400.000 doser varje vecka.

I debatten låter det ibland som att vaccinationstakten avstannat. Det stämmer inte. Däremot går vi in i en ny del av arbetet nu, då det faktiskt finns tillräckligt med vaccin i regionerna och alla invånare fått erbjudande om att vaccinera sig. Nu handlar det om att säkerställa en hög vaccinationstäckning i alla delar av befolkningen. För även om vaccinationstäckningen generellt är god och vaccinationsviljan hög, så behöver vi göra mer.

Palett av insatser i regionerna för att nå hela befolkningen

Regionerna gör nu en lång rad insatser för att verkligen nå ut till alla och för att öka vaccinationstäckningen i olika grupper. Det handlar om riktade brev till arbetsplatser där vaccinationsviljan varit lägre, med önskan om att ge anställda möjlighet att vaccinera sig på arbetstid. Det handlar om vaccinationsbussar som erbjuder drop-in-vaccinering i bostadsområden eller vid arbetsplatser där vaccinationstäckningen är lägre. Planering tillsammans med gymnasieskolor, folkhögskolor och högskolor om hur det ska bli lättare för elever att vaccinera sig. Det handlar om ett omfattande arbete som genomförs av hälsoinformatörer och kulturtolkar i alla delar av landet för att ge information, lyssna, möta oro och sänka trösklarna för att vaccinera sig. Samverkan med kommuner och civilsamhälle är avgörande.

Enbart i Region Stockholm har flerspråkiga hälsoinformatörer sedan i mars i år delat ut 85.000 informationsblad, haft personliga samtal med 26.000 invånare om vaccination och löpande kontakt med 115 ledande personer inom olika organisationer och nätverk.

Vaccinationstäckningen är generellt lägre bland invånare med utländsk bakgrund, men också bland exempelvis medelålders män. Att vaccinationstäckningen ser ut som den gör är inte förvånande på något sätt. Den följer i princip alla andra hälsofaktorer i samhället, där bland annat utbildningsnivå är en avgörande faktor. I grunden handlar det mesta hälsofrämjande arbetet om kunskap, förtroende och tillit.

Förtroendet för hälso- och sjukvården och för myndigheter är generellt hög Sverige, något som inte minst barnvaccinationsprogrammen vittnar om – över 97 procent av alla tvååringar i landet vaccineras varje år. Men att öka förtroendet och tilliten i alla delar av befolkningen tar tid. Att vaccinera sig är frivilligt och det är viktigt att varje person som vaccinerar sig känner sig trygg. Att nå en hög vaccinationstäckning kommer att ta lite längre tid i vissa grupper.

Det arbete som görs nu leder till att allt fler vaccinerar sig. Men alla de samtal, möten och insatser som genomförs ökar förtroendet och tilliten till hälso- och sjukvården även på längre sikt. Något som är minst lika viktigt.

Hjälp en vän med information om vaccinationerna

Jag vill verkligen understryka hur viktigt det är att så många som möjligt antar erbjudandet att vaccinera sig. Det är viktigt både för den enskilde och för hela samhället. Inom sjukvården är det tydligt nu att de allra flesta som blir allvarligt sjuka i covid-19 är de som inte är vaccinerade, trots att så stor andel av befolkningen faktiskt är vaccinerad.

Jag hoppas att de vittnesmål vi nu hör från vårdpersonal som arbetar inom covid-vården runt om i landet verkligen får oss alla att tänka till. Om du ännu inte har vaccinerat dig, boka tid. Det finns vaccin. Är du osäker, läs mer på 1177.se. Om du känner någon som är tveksam och som har frågor, hjälp gärna till och visa på den information som finns.

Ska vi kunna återgå till en normal vardag igen, så måste vaccinationsgraden sannolikt upp mer. Fler måste välja att vaccinera sig.

Illustration som beskrivs vaccinationstakten

Antalet givna vaccindoser i Sverige per vecka sedan vaccinationen mot covid-19 inleddes. Vecka 3 var antalet 116 000, vecka 15 265 000. Flest doser gavs vecka 24, då 767 000 personer vaccinerades. Vaccinationstakten är fortsatt hög, vecka 33 vaccinerades 474 000 personer.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen