Får vi kramas snart?

Vaccinationen mot covid-19 är ett arbete som kräver uthållighet, det handlar i slutänden om att uppnå så hög täckningsgrad som möjligt i hela befolkningen. Vi får inte glömma det nu när leveranserna krånglar och målet om att erbjuda hela befolkningen vaccination innan halvårsskiftet utmanas.

Arbetet är tufft för alla de som arbetar i någon del av vaccinationskedjan. Utmaningen är leveranserna av vaccin, regionerna kan inte vaccinera utan vaccin. Att hela tiden planera och planera om när leveransplanerna förändras med allt för kort framförhållning skapar ett enormt merarbete, frustration hos medarbetarna och besvikelse bland de som ska vaccineras.

Att vi vaccinera så fort som möjligt är naturligtvis viktigt för att så snart som möjligt minska risken att de som är mest sårbara drabbas av svår sjukdom. Alla som arbetar med vaccinationen på ett eller annat sätt vill åstadkomma detta, men framgång i vaccinationerna handlar inte bara om snabbhet, det handlar också om hur väl vi lyckas nå och vaccinera hela befolkningen från norr till söder i alla grupper.

80 procent av alla på särskilda boenden vaccinerade

Vi behöver stanna upp och se hur bra allt vaccinationsarbete som görs i regionerna fungerar. Siffror från förra veckan visar att 80 procent av alla som bor på särskilda boenden har blivit vaccinerade med minst en dos, över hälften har fått båda doserna och är nu fullvaccinerade. Det är väldigt glädjande och betyder alltså att de invånare som riskerar att drabbas allra värst i stor utsträckning nu har ett bra skydd mot svår sjukdom.

Det är positivt, men ger också upphov till flera frågor. Går det bra för de äldre som nu vaccinerats att träffa barn och barnbarn? Kan de äntligen få kramas igen? Det är viktigt att Folkhälsomyndigheten nu, i takt med att fler vaccineras, också anpassar sina rekommendationer och tydliggör vad som gäller för de som vaccinerat sig eller för de grupper där de flesta vaccinerat sig. Och nya rekommendationer och allmänna råd behöver hinna förankras med kommuner och regioner om ändringar ska göras i verksamheterna.

Alla EU-länder väntar på vaccin

Det pågår mycket jämförelser mellan olika länder när det gäller vaccinationstakten. Det är bra att vi jämför och lär av varandra. Men siffrorna skiljer sig inte i någon större grad. I dag framgår det av den europeiska smittskyddsmyndighetens webbplats att 4,2 procent av invånarna i Sverige fått en första vaccindos, i Finland 4,7 procent, i Danmark 4,6 procent, i Norge 4,0 procent och i Tyskland 3,7 procent.

Siffrorna får alltid tas med en liten nypa salt. Vi vet att antalet vaccinerade i Sverige är högre än vad siffrorna i bland visar, det beror på att det finns en viss eftersläpning i rapporteringen. Sannolikt ser det likadant ut i andra länder också.

Men siffrorna från ECDC talar ändå sitt tydliga språk. Vaccinationstakten är i stort densamma i nästa alla EU-länder. Och alla EU-länder står nu inför precis samma utmaning som vi gör i Sverige, vi väntar alla på större leveranser av vaccin från läkemedelsbolagen i enlighet med de avtal som svenska staten tecknat. Det är helt enkelt tillgången till vaccin som avgör vaccinationstakten och regionerna kommer gör sitt yttersta för att nå målet att hela den vuxna befolkningen ska erbjudas vaccination innan halvårsskiftet

Ett lagarbete kräver tydliga roller

Vaccination är ett lagarbete där många aktörer är involverade; lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. Vi som arbetar med vaccinationen måste hålla koll på våra roller och kunna kräva av varandra att leverera det vi förbundit oss att göra, utgångspunkten är den överenskommelse som tagits fram mellan SKR och regeringen. Som invånare ska det inte spela någon roll vilken aktör som ansvarar för vad, de ska kunna kräva att få bli vaccinerade på ett säkert sätt så snart som möjligt och få den information de behöver för att kunna känna sig trygga såväl före, under som efter vaccination.

Regionerna har en mycket god vaccinationskapacitet och kommer göra sitt yttersta för att jobba ikapp de försenade leveranserna, med målet att erbjuda alla över 18 år att bli vaccinerade före halvårsskiftet. Men för varje nytt försämrat besked blir det förstås svårare. Kapaciteten är planerad utifrån de ursprungliga planerna som regionerna nu hela tiden får anpassa, men det blir förstås inte praktiskt möjligt att klara vaccination av i stort sett hela befolkningen på några få veckor.

Att lyckas med vaccinationen är en fråga om förtroende gentemot invånarna. För att vi ska kunna upprätthålla det förtroendet krävs att alla aktörer nu genomför det som krävs.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen