Det behövs vaccin för att vaccinera

Det är mycket hopp och stora förväntningar kopplade till de vaccin, som på mycket kort tid utvecklats för att bidra i kampen mot covid-19. Och med hopp och förväntan kommer också oro och tveksamheter. Så fungerar vi människor.

Vi som har uppdraget att i olika roller bidra till att covid-19-vaccineringen går så bra som möjligt, gör allt vi kan för att möta alla frågor. Det är många aktörer som spelar viktiga roller, inte bara i Sverige, utan i hela världen. En massvaccinering av så här stora mått är en lång kedja, där varje länk måste vara stark för att kedjan ska vara hållbar.

Vi vaccinerar i takt med att det finns vaccin

Under de senaste par veckorna har en av de vanligaste frågorna jag fått varit varför det går långsamt för Sverige att vaccinera. Svaret är att det verkligen inte alls går långsamt i det regioner och kommuner åstadkommer. De vaccinerar hela tiden allteftersom de får vaccin, precis enligt plan.

Minst en gång i veckan träffas regionernas vaccinsamordnare. Den samlade bilden från alla regioner är tydlig: vaccinationen har hittills gått som planerat och de ligger väl i fas med planerna för den fortsatta vaccineringen av hela befolkningen. Vaccineringen sker i det tempo som går att hålla med de leveranser som hittills kommit.

Oro för försenade och förändrade leveranser

Leveranserna är helt avgörande för möjligheten att vaccinera. Då är det förstås djupt oroande när de läkemedelsbolag som EU har tecknat avtal med kommer med återkommande besked om försenade leveranser och osäkerheter framåt. Det är i slutänden bolagens förmåga att leverera vaccin som bestämmer takten för vaccinationerna.

Det handlar dels om att säkra tillräckligt stora volymer vaccin för att vi ska kunna erbjuda hela den vuxna befolkningen vaccination, dels om att regionerna i god tid behöver få veta när leveranser kommer och hur stora volymerna är. Planeringen är rigorös och det blir svårt att planera för personal, distribution och lokaler när förutsättningarna och beskeden hela tiden ändras.

Läkemedelsbolagen måste leverera, staten måste säkra att så sker och kommuner och regioner behöver få tydliga förutsättningar för sin planering. Jag hoppas att vi mycket snart kan få bättre besked om de kommande veckornas och månadernas leveranser. Då kan regionerna också ge alla dem som väntar på att bli erbjudna vaccin besked. Regionernas budskap är tydligt ”Ge oss bara vaccin så vaccinerar vi!”

Följer vi prioriteringsordningen?

Under den gångna veckan har medier återkommande rapporterat om att personer som troligen inte tillhör någon av Folkhälsomyndighetens prioriterade grupper i fas 1 och 2 fått vaccin. I vissa fall ska det handla om att personalgrupper utan egentlig patientkontakt erbjudits vaccination mer systematiskt medan det i andra fall snarare verkar handla om situationer när verksamheterna försökt nyttiggöra överblivet vaccin.

Regioner och kommuner går nu till botten med vad som hänt och varför. En del av utredningarna kommer visa att misstag begåtts och då ska de självfallet rättas till. Regioner, kommuner och underleverantörer ska följa den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten upprättat. I andra fall kommer det att handla om vaccinansvariga som har velat använda vaccinet så effektivt och väl som möjligt.

Covid-19-vaccinen levereras i flaskor som innehåller flera doser. När Pfizer/Biontechs vaccin är tinat och utspätt behöver doserna ges snabbt, sex timmar har vaccinatören på sig. Inte sällan blir doser över när alla boende och personal på ett äldreboende erbjudits vaccin, inte minst med tanke på att uttaget ut respektive flaska kan variera mellan 5 och 6 doser. Alla doser ska nyttjas, vi ska inte kassera vaccin som kan användas. Då behövs det en planering för hur överblivna doser används effektivt med utgångspunkt i prioriteringsordningen.

Ett exempel, som jag tycker verkar vara ett bra sätt, en stand-bylista för 70+ som kan ringas in med kort varsel om det blir doser kvar i slutet av dagen. Delar den gärna för inspiration till andra!

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen